Poznaj aplikację
Udostępnij stronę:
Skopiuj link

Założenia pedagogiki waldorfskiej

Głównym zadaniem pedagogiki waldorfskiej jest rozwój dziecka poprzez trzy sfery: myślenie, uczucia i wolną wolę. Ogromną uwagę przywiązuje się tutaj do działań artystycznych - swobodnego malowania, rysowania, śpiewania, czy gry na instrumentach. Równie ważne są również praktyczne czynności takie jak prace ręczne, warsztaty, praca w ogrodzie. Jakie są inne założenia, z których możemy czerpać inspirację? Dziś przyglądamy się bliżej kilku z nich. 

Wspieranie rozwoju dziecka

Pedagogika waldorfska mocno podkreśla pewną subtelną różnicę pomiędzy wychowywaniem dziecka, a wspieraniem go w rozwoju. Zadaniem pedagoga i opiekuna jest w tym tym wypadku stworzenie dla dziecka najlepszych możliwych warunków do rozwoju. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, i każde potrzebuje zatem indywidualnego podejścia. Rozwój następuje w różnym tempie i to nie dziecko ma dopasować się do toku myślenia dorosłych, ale to opiekuni muszą postarać się zrozumieć sposób myślenia dziecka. I do tego sposobu dostosować postępowanie, które stworzy optymalne warunki rozwojowe. 

Doświadczanie różnych bodźców

Zgodnie z założeniami metody, każde dziecko ma prawo do indywidualnego rozwoju. W rozwoju tym towarzyszą mu różne bodźce - które dostarczane swobodnie sprawiają, że dziecko nabiera kierunku w rozwoju w swoim tempie i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dodatkowo dziecko uczy się poprzez naśladowanie, a zatem powielanie zachowań swoich opiekunów, rodziców, wychowawców. 

Kształtowanie uczuć wyższych

Niezależnie od metodyki placówki, kształtowanie reakcji emocjonalnych dziecka jest niezwykle istotne od niemal samego początku. Radość, zdziwienie, smutek, strach, złość - warto od najmłodszych lat uczyć dziecko czym są te emocje, i dlaczego każdy ich potrzebuje. Z czasem, gdy dziecko dojrzewa, wraz z nim dojrzewa również jego strefa emocjonalna. Staje się zdolne do empatii, wczucia się w czyjąś sytuację. Można zatem kształtować pewne uczucia wyższe - takie jak miłość czy przyjaźń. Przedszkole ma zatem za zadanie m.in. pomóc w rozwoju uczuć takich jak życzliwość oraz podanie odpowiednich pozytywnych przykładów.

Nauka przez zabawę

Dziecko najwięcej jest w stanie nauczyć się właśnie poprzez zabawę. Niektóre badania wykazują, że to jak dziecko się bawi, ma ogromny wpływ na późniejsze dorosłe życie. W placówkach waldorfskich stawia się zatem akcent na to, by dziecko mogło w swobodny i spontaniczny sposób wykorzystać dostępne mu przedmioty. Nauczyciel nie powinien zatem sugerować dziecku, kiedy, czym i jak ma się bawić - dziecko samo może znaleźć nowe zastosowania dla przedmiotów, które trzyma w rączkach! 

Zachowanie rytmu

Zachowanie odpowiedniego rytmu codziennego to bardzo ważny element tej pedagogiki. Rytm stanowi bowiem podstawę życia, które cechuje ułożenie i spokój. Pozwala nam uporządkować pewne czynności i ukształować pojęcie i poczucie upływającego czasu. Dlatego właśnie plan dnia w przedszkolu jest ściśle uporządkowany i stały. 

Poznawanie świata poprzez zmysły

Kolejnym istotnym założeniem waldorfskim jest umożliwienie dziecku poznawania świata poprzez zmysły - a zatem uczestniczenie w codziennych czynnościach takich jak praca w ogrodzie, pieczenie ciasteczek czy prace porządkowe. Każda z tych czynności pomaga rozwijać zmysły. Dziecko powinno mieć zapewniony kontakt z przyrodą i naturalnymi  doświadczeniami - smakami, zapachami, otoczeniem. 

Zielony kształ