Poznaj aplikację
Udostępnij stronę:
Skopiuj link

Jak pomóc dziecku w adaptacji przedszkolnej? Wskazówki dla nauczycieli

Pierwsze dni w przedszkolu są dla dzieci bardzo stresujące. Nie tylko dlatego, że muszą się rozstać z rodzicami, z którymi do tej pory spędzali większość czasu, ale również dlatego, że muszą nauczyć się i dostosować do określonych zasad i norm życia społecznego. Dlatego trzeba przygotować na tę chwilę zarówno dzieci jak i rodziców. 

Pierwsze chwile w przedszkolu

Dobrze byłoby zacząć wprowadzać dziecko w świat przedszkolny już wtedy, kiedy na terenie danej placówki organizowane są „dni otwarte”. Wtedy też dziecko wspólnie z rodzicami może poznać przedszkole (rozmieszczenie grup, szatnię, itp.). Dodatkowo rodzice mają wtedy czas na rozmowę z dyrektorem i nauczycielkami. 

Dobrze byłoby, aby każdy rodzic otrzymał ulotkę informacyjną, w której umieszczone byłyby wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przedszkola. Te same informacje powinny znaleźć się na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna dla rodziców powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla wszystkich rodziców. 

Zajęcia adaptacyjne

Oprócz „dni otwartych” dobrym zwyczajem jest organizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci. Zajęcia takie, jeżeli to możliwe, powinny być przeprowadzone jeszcze w sierpniu. Na zajęciach tych dzieci mogłyby być z rodzicami, co znacznie ograniczyłoby stres związany z nową sytuacją. Byłby to również czas, kiedy dzieci poznałyby się wzajemnie. Zajęcia adaptacyjne pozwolą dzieciom na oswojenie przestrzeni, poznanie zasad panujących w przedszkolu, nawiązanie pierwszych kontaktów społecznych, a także przyjaznych relacji z nauczycielami. Rodzice mają możliwość obserwowania wychowawców w trakcie pracy oraz zasięgania opinii i porady w interesujących ich kwestiach. 

Współpraca to podstawa

Aby zmniejszyć lęk adaptacyjny nie tylko dzieci, ale i rodziców, wydaje się konieczne wsparcie ze strony wychowawców, psychologa jak i innych specjalistów. Uświadomienie rodzicom wagi współpracy z przedszkolem oraz podejścia do rozłąki z dzieckiem wpływa na stan emocjonalny dziecka. Naszą rolą jako nauczycieli jest włożyć w pozytywne wzmacnianie rodziców tyle samo energii, co w zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ich dzieciom. 

Zebranie dla rodziców

Następnym punktem w adaptacji przedszkolnej, punktem szczególnie ważnym dla rodzica jest zebranie, na którym rodzice dowiadują się jakie dokumenty muszą podpisać, co składa się na wyprawkę przedszkolaka, do jakiej grupy dzieci będą chodzić itp.. Wszystkie te informacje warto umieścić na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola. 

W adaptacji przedszkolnej nie można pominąć przygotowania klas. Każda klasa powinna być urządzona estetycznie, kolorowo, fajnie byłoby, gdyby były w nich różne kąciki zainteresowań a zabawki znajdowały się na wysokości dziecka. 

Ulubiona zabawka w ramach wsparcia

W pierwszym okresie chodzenia dziecka do przedszkola można zaproponować rodzicom, aby dziecko przyniosło sobie swoją ulubioną zabawkę. Dzięki temu będzie się czuło bezpieczniej. Może to być zabawka, maskotka lub poduszka. Ważne jest również, aby w pierwszych dniach rodzic dotrzymywał słowa w związku z odbieraniem dziecka tzn. że jeżeli rodzic powie, że przyjdzie po dziecko po obiedzie to powinien dotrzymać słowa. 

Bardzo ważnym punktem w adaptacji przedszkolnej i to od pierwszego dnia jest organizowanie zabaw integracyjnych. To dzięki nim dzieci się poznają i zintegrują. Wtedy znacznie łatwiej i chętnie będą przychodzić do przedszkola. 

Czas cierpliwości i wyrozumiałości

Mówiąc o adaptacji pamiętać należy, że jest to bardzo trudny czas nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców. Nauczyciele powinni w tym okresie okazać dużo taktu, wyrozumiałości, cierpliwości i profesjonalizmu. Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się i przystosowuje do nowych warunków w swoim indywidualnym tempie, dlatego proces adaptacji nie zakończy się dla wszystkich dzieci w ściśle określonym czasie. U jednych dzieci nastąpi szybciej, u innych trwać będzie dłużej. Zatem my dorośli: nauczyciele i rodzice musimy rozsądnie wspierać dzieci w tym trudnym dla nich okresie. Nasze wszystkie działania muszą doprowadzić do jednego, nadrzędnego celu, a mianowicie, aby do przedszkola dzieci chodziły z ochotą i zadowoleniem. Nie jest to łatwe, ale na pewno osiągalne. 

Zielony kształ