dzieci biegnące po łące
Poznaj aplikację
Udostępnij stronę:
Skopiuj link

Zapis w dzienniku przedszkola na wakacje – 8 gotowych propozycji na letni czas

Wakacje, wakacje! Czas odpoczynku, wyjazdów, przygód! Dzieci ze szkół czeka 8, a nawet 9 tygodni wolnego. Ale rzeczywistość w przedszkolu wygląda nieco inaczej. Przedszkola to placówki nieferyjne, a więc w okresie funkcjonują normalnie, z uwzględnieniem przerw wyznaczonych przez organ prowadzący. Jakąś część wakacji sporo dzieci spędza w innych placówkach, na tzw. dyżurach. Dlatego też zwykle nie realizuje się wtedy zajęć przewidujących wprowadzanie nowych treści i umiejętności.

Nie oznacza to jednak, że nie ma wtedy żadnych zajęć! A jak zajęcia są, to i w dzienniku powinien być wpis! Na naszym blogu znajdziesz pomysły na zajęcia w okresie letnim i Dzienniczek wakacyjnych wyzwań, a w tym artykule podpowiadamy tematy i propozycje aktywności na wakacyjne dni.

Spis treści:

Zapis w dzienniku – przedszkole – wakacje

Poniżej znajdziesz Przykładowe tematy i pomysły na zajęcia w czasie wakacji. Dotyczą one miejsc, w których spędzamy czas na wakacjach, podróży oraz zasad bezpieczeństwa. Do każdego tematu podajemy sugerowane zadania, piosenki, bajki, opowiadania, pomysły na prace plastyczne czy zabawy matematyczne.

1. Temat dnia: Witamy lato!

Ranek

 • zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami – zachęcanie do inicjowania zabaw z przestrzeganiem ustalonych w grupie zasad
 • Gdy kółeczko obracamy, jaką porę roku mamy? - zabawa dydaktyczna
 • Letni spacer - opowieść ruchowa
 • Dopasuj przedmioty – utrwalanie cech i nazw pór roku

Zajęcia dydaktyczne

Cele: kształtowanie szybkiej reakcji na polecenia nauczyciela, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 • Pozdrawiamy lato – zabawa rozwijająca mowę
 • Swobodne wypowiedzi w oparciu o ilustracje i własne doświadczenia dzieci
 • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie szybkiej reakcji na polecenia nauczyciela
 • Zabawa relaksacyjna – Chętne dzieci wykonują masażyk na plecach, według instrukcji
 • Zabawa swobodna z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego – wprowadzenie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu na terenie placówki

Popołudnie

 • Chodzimy po kamieniach – zabawa z elementem równowagi
 • Kolorowe lato – swobodne malowanie palcami, zabawa plastyczna
 • Gry i układanki – zabawa przy stolikach wdrażające do poznawania i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną
 • Zabawa swobodna według zainteresowań dzieci w przedszkolu lub w ogrodzie - zachęcanie do nawiązywania relacji rówieśniczych

2. Temat dnia: Niech żyją wakacje

Ranek

 • zabawa w wybranym kąciku tematycznym – rozbudzanie inicjatywy i zachęcanie do inicjowania zabawy z przestrzeganiem ustalonych zasad
 • Z czym kojarzą się wakacje? – swobodne wypowiedzi dotyczące wakacji – rozwijanie umiejętności dokonywania skojarzeń
 • Mam przyjaciela – zabawa orientacyjno-porządkowa

Zajęcia dydaktyczne

Cele: rozwijanie mowy wiązanej; zapoznanie z miejscami bezpiecznymi do zabaw; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w wodzie oraz w innych miejscach

 • Zabawa w basenie – układanie opowiadania
 • Jestem wodą (piaskiem, górą) – dramowa zabawa rozwijająca myślenie dywergencyjne
 • Niech żyją wakacje – wspólne śpiewanie refrenu znanej dzieciom wakacyjnej piosenki
 • Spacer w pobliżu placówki i obserwacja zmian w przyrodzie latem.

Popołudnie

 • Zabawa ruchowa z kostką
 • Wakacyjne rady – tworzenie mapy myśli – rozwijanie pamięci, wdrażanie do koncentracji; rozwijanie kreatywności
 • Swobodna zabawa według zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym – zachęcanie do nawiązywania relacji rówieśniczych

3. Temat dnia: Na łące

Ranek

 • Swobodna zabawa w kąciku tematycznym
 • Zwierzęta na łące (E. Pasławska) – wysłuchanie wiersza i zabawa ruchowo-artykulacyjna.
 • Wróżka z łąki – zabawa naśladowcza

Zajęcia dydaktyczne

Cele: zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi na łące; wdrażanie do uważnego słuchania;

 • Małgosia szuka przyjaciół – słuchanie opowiadania
 • Z kwiatka na kwiatek – zabawa ruchowa
 • Motyl – praca plastyczna
 • Wycieczka lub spacer na łąkę – prowadzenie obserwacji

Popołudnie

 • Taniec kwiatów – improwizacje ruchowo-taneczne przy muzyce
 • Mieszkańcy łąki – ćwiczenie słuchu fonematycznego i rozwijanie sprawności manualnych
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

4. Temat dnia: Wakacyjne podróże

Rano

 • zabawa w wybranym kąciku tematycznym – rozbudzanie własnej inicjatywy i zachęcanie do inicjowania aktywności z przestrzeganiem ustalonych w grupie zasad
 • Ułóż obrazek – ćwiczenie uwagi, spostrzegawczości i cierpliwości
 • Narysuj po śladzie – usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wyczucia siły nacisku przyboru, przygotowanie do nauki pisania
 • Wakacyjny plecak – zabawa dydaktyczna. Wyjmowanie z pudełka różnych przedmiotów, nazywanie ich, określanie czy dana rzecz przyda nam się na wycieczce, czy też nie, wkładanie potrzebnych rzeczy do przygotowanego plecaka.

Zajęcia dydaktyczne

Cele: kształtowanie zwinności i wytrzymałości, zachęcanie do wakacyjnych wyjazdów, zwiedzania, aktywności

 • Gdzie i czym na wakacje – opowiadanie i rysowanie po śladzie
 • Czym podróżujemy - zabawa ruchowo-naśladowcza
 • Jedziemy na wakacje – zabawa dydaktyczna - zapoznanie przedszkolaków z możliwościami spędzania wolnego czasu w różnych miejscach

Popołudnie

 • Zabawa ruchowa z kostką
 • Gdzie pojedziemy – wykonanie książeczki – przewodnika turystycznego – zapoznanie z pojęciami: „przewodnik turystyczny”, „informator turystyczny”
 • W podróży – zabawa logorytmiczna
 • Gry, układanki – zabawa przy stolikach wdrażająca do poznawania i przestrzegania reguł oraz kształtująca odporność emocjonalną
 • Swobodna zabawa według zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

5. Temat dnia: Nad wodą

Ranek

 • zabawa w wybranym kąciku tematycznym – budzenie wrażliwości na potrzeby innych, wyrabianie postawy, współdziałania, koleżeństwa i pomocy
 • Co to jest: morze, rzeka, jezioro? – burza mózgów – aktywizowanie myślenia
 • Fale morskie – zabawa z chustą animacyjną

Zajęcia dydaktyczne

Cele: wdrażanie do skupiania uwagi podczas słuchania opowiadania; wzbogacanie słownictwa

 • W morskich głębinach – wysłuchanie opowiadania nauczyciela – wdrażanie do skupiania uwagi podczas słuchania opowiadania; wzbogacanie słownictwa
 • Co płynie, co tonie? – zabawa badawcza
 • Morskie fale – zabawa plastyczna przy muzyce

Popołudnie

 • Muszelkowa sztafeta – zabawa z elementem rywalizacji
 • Mieszkańcy podwodnego świata – ćwiczenie uwagi, spostrzegawczości
 • Swobodna zabawa według zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym - zachęcanie do nawiązywania relacji rówieśniczych

6. Temat dnia: Na plaży

Ranek

 • zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami
 • Rysowanki – rysowanie w powietrzu, rysowanie obiema rękoma, rysowanie nogą na dywanie - doskonalenie sprawności motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Raz, dwa, trzy – zabawa ruchowa przy wyliczance

Zajęcia dydaktyczne

Cele: kształtowanie sprawności ogólnej poprzez gry i zabawy

 • Sprzęt plażowy – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie, nazywanie i podawanie przeznaczenia przedmiotów wykorzystywanych do wypoczynku nad morzem
 • Muszelki – doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dziecku, zabawa matematyczna
 • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie sprawności ogólnej
 • Swobodna zabawa ruchowa na placu przedszkolnym – rozwijanie motoryki i zaspokojenie potrzeby ruchu.

Popołudnie

 • Wieloryb czy rybka – zabawa naśladowcza
 • Statek – praca plastyczna wykonana według instrukcji – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
 • Gry i układanki – zabawa przy stolikach wdrażające do poznawania i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną
 • Swobodna zabawa według zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

7. Temat dnia: Bezpieczne wakacje

Ranek

 • zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami
 • Wakacyjni ratownicy – rozmowa kierowana z dziećmi, kto i kiedy może udzielić nam pomocy, przypomnienie numerów telefonów alarmowych.
 • Wakacyjny pociąg –zabawa ruchowa przy piosence Jedzie pociąg z daleka

Zajęcia dydaktyczne

Cele: przedstawienie zasad bezpiecznego zachowania się na wsi, w lesie, nad morzem i w górach podczas wakacyjnych wyjazdów

 • Wakacje Oli – wysłuchanie opowiadania, omówienie jego treści, przedstawienie wzorców prawidłowego zachowania w sytuacji zgubienia się na plaży, ulicy lub w sklepie.
 • Wakacyjne ABC – swobodne wypowiedzi dotyczące zabaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci spędzających wakacje w domu lub na wsi

Zajęcia dydaktyczne

Cele: Rozwijanie mowy i myślenia - aktywność językowa, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Bezpieczne wakacje
 • Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? – omówienie ilustracji
 • Spacer w pobliżu placówki z obserwacją pojazdów, ruchu drogowego. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po ulicach

Popołudnie

 • Gry i układanki – zabawa przy stolikach wdrażające do poznawania i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną
 • Zabawa swobodna z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego – wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu na terenie przedszkolnym

8. Temat dnia: Podróże dalekie i bliskie

Ranek

 • Jak dobrze jest wyjechać na wakacje – mapa myśli. dzieci ustalają plan wyjazdu, a nauczyciel zapisuje wypowiedzi dzieci
 • Praca plastyczna – moje wymarzone miejsce na wakacje
 • Samoloty i burza – zabawa bieżna

Zajęcia dydaktyczne

Cele: Doskonalenie umiejętności liczenia, wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci, wzmacnianie aparatu oddechowego

 • Balon mały – zabawa matematyczna. Dzieci siedzą w kręgu i wypowiadają rymowankę, przed nimi leżą papierowe balony z narysowanymi kropkami, gwiazdkami itp. Chętne dziecko rzuca kostką i przyporządkowuje odpowiedni balon i cyfrę
 • Balon podróżnik – zabawa matematyczna Wszystkie papierowe balony dzieci układają w „pociąg” od najmniejszej liczby elementów do największej.
 • Leci balon, leci – ćwiczenia oddechowe cel: wzmacnianie aparatu oddechowego
 • Lornetka – praca plastyczno-techniczna

Popołudnie

 • Kolorowe kulki – lepienie kulek z plasteliny z wykorzystaniem barw podstawowych do tworzenia barw pochodnych – usprawnianie motoryki małej
 • Zabawy tropiące i swobodne na placu przedszkolnym.

Powyższe propozycje są łatwe do wykorzystania w dokumentacji papierowej. Jednak istnieje też prostszy sposób prowadzenia dziennika. Doskonałym rozwiązaniem jest dziennik elektroniczny dla przedszkoli. Dzięki takiemu narzędziu każdy nauczyciel oszczędza nawet kilka godzin tygodniowo na wpisywaniu tematów i opisów zajęć.

Zielony kształ