Poznaj aplikację
Udostępnij stronę:
Skopiuj link

O współpracy pomiędzy dziećmi

Umiejętność współpracy to jedna z najbardziej cenionych zdolności i kompetencji - zarówno na etapie nauki szkolnej, jak i w późniejszym dorosłym życiu. Bez niej niemożliwe jest nawiązywanie relacji społecznych opartych na wzajemnym szacunku i doświadczaniu. Dlatego warto o rozwój tej cech zadbać już od najmłodszych lat. 

Co jest potrzebne do współpracy? 

Na istnienie współpracy ma wpływ kilka niezwykle istotnych czynników prospołecznych. Są to:

  • aktywne słuchanie - to równie ważne, by dziecko potrafiło dzielić się z innymi swoimi odczuciami, potrzebami i przeżyciami, ale również było w stanie aktywnie słuchać i aktywnie uczestniczyć w opowieściach innych członków społeczeństwa. 
  • rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i cudzych - rozpoznawanie i nazywanie emocji to umiejętność, która potrafi sprawić dzieciom trochę kłopotu (stąd biorą się np. złość i bunt). Jest ona jednak niezbędna do tego, by współpraca mogła zaistnieć - dzięki temu, że dziecko dostrzega, co czują inni, jest w stanie odpowiednio na to zareagować. W tej reakcji pomaga również świadomość, że dziecko wie, z jakimi emocjami ma do czynienia i nie są mu one obce. 
  • komunikowanie potrzeb - w pracy w grupie ważne są potrzeby wszystkich jej członków. A żeby wszystkie mogły zostać spełnione, grupa musi wiedzieć, jakie one są. Dlatego warto nauczyć dziecko jasnego (i grzecznego) komunikowania tego, czego potrzebuje. Jednocześnie warto również zaszczepić w nim empatię na potrzeby innych. 
  • radzenie sobie z błędami i złymi emocjami - błędy zdarzają się każdemu, ale czasem ciężko zaakceptować ich istnienie. Dlatego dziecko powinno dorastać mając wiedzę o tym, że nie ma ludzi idealnych. Każdy popełnia czasem błędy - i sztuką nie jest całkowite ich wykluczenie. Sztuką jest przyznawanie się do nich i wyciąganie rozsądnych wniosków na przyszłość.
  • rozwiązywanie konfliktów - to cenna umiejętność, która przydaje się w nauce samodzielności. Do pewnego czasu mediatorem wszelkich konfliktów jest na swój sposób rodzic, czy opiekun. Warto jednak uczyć dziecko, że może - a nawet powinno - samo szukać rozwiązań w przypadku konfliktu z rówieśnikami. I wskazywać mu te odpowiednie.
  • dzielenie się - czyli coś, co doskonale znają wszystkie dzieci, które dorastały z rodzeństwem. Ale to również umiejętność niezbędna do pracy w grupie, w której czasem trzeba podzielić się tym, co się ma. Należy jednak zwrócić uwagę dziecka na fakt, że dzieląc się czymś, co należy do niego, zyskuje przecież szansę na to, że ktoś inny również podzieli się z nim czymś, co w danej chwili będzie dla niego cenne. 
  • zapraszanie do zabawy - budujmy empatię dziecka związaną z tym, że ktoś jest “wyrzucany” na margines. Już w przedszkolu zdarza się, że część dzieci jest lepiej zintegrowana, a część nie potrafi się wpasować w grupę. 

Jak zachęcić dziecko do współpracy?

Dawaj dziecku sposobność do pracy w grupie

Jeśli nie umożliwimy dziecku pracy w grupie, nie będzie ono miało okazji rozwinięcia swoich umiejętności w tym zakresie. A najlepsze możliwości do takiej współpracy niesie ze sobą przedszkole, gdzie mamy szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o zabawy i gry grupowe, a także wspólne projekty (tworzenie prac plastycznych, czy gry terenowe w podziale na grupy).

Uświadamiaj o rolach w grupie

Podczas pracy zespołowej możemy pełnić różne role i warto uświadomiać dziecku, że każda z nich może być równie ważna! Jedno dziecko może charakteryzować się ogromną kreatywnością, a inne zdolnością do rozdzielania pracy pomiędzy członków grupy. Inną rolę odegra dziecko, które potrafi świetnie coś opowiedzieć, a inną - to które potrafi coś pięknie narysować. Aby być ważnym członkiem zespołu, niekoniecznie trzeba być liderem - warto, by dziecko było tego świadome.

Mów zwięźle 

Opisowe, skomplikowane komunikaty nie zawsze zostaną przez dziecko dobrze zrozumiane. Swoje oczekiwania warto więc wyrażać bardzo prosto, używając na przykład sformułowań takich jak: “oczekuję, że…”, “potrzebuję, żebyś…”

O współpracy z dzieckiem porozmawiamy już za tydzień podczas webinarium z Mamą na całego Moniką Bosek-Kaczmarzyk.
Możesz zapisać się za darmo tutaj. 

Źródła: 
https://balonblum.pl/artykuly/o-wspolpracy-miedzy-dziecmi
https://spolecznik20.pl/posts/wspolpracy-nalezy-uczyc-od-malego-jak-rodzice-i-szkola-moga-uczyc-wspoldzialania

Zielony kształ