Poznaj aplikację
Udostępnij stronę:
Skopiuj link

Nowości ze świata edukacji #2

W 2019 roku przypada dziesiąta rocznica opublikowania przez Johna Hattiego obszernej bazy danych z badań edukacyjnych.

Jest on twórcą koncepcji Visible Learning (ang. “widoczne uczenie się”), która wywodzi się z projektu, w którym wraz z zespołem analizował badania naukowe z zakresu edukacji. Z badań Hattiego wynika, że sytuacja widocznego uczenia się występuje wtedy, gdy nauczyciele są w stanie zobaczyć proces nauczania oczami własnych uczniów, a także pomagają im stać się nauczycielami dla samych siebie. Dzięki temu uczniowie mogą się skuteczniej uczyć. Lista czynników, które John Hattie uznał za wpływające na efektywną edukację, wciąż się rozwija.

Biblioteka edukacji cyfrowej to platforma zawierająca materiały przydatne dla nauczycieli, ale także rodziców czy opiekunów.

Dzięki nim mają szansę pomóc młodym ludziom w wieku od 11 do 18 lat w rozwijaniu umiejętności pomocnych w poruszaniu się w cyfrowym świecie i odpowiedzialnym korzystaniu z niego. Platforma zwiera głównie plany lekcji, opracowane na podstawie konsultacji z młodzieżą, z których można korzystać podczas zajęć szkolnych lub w domu. Materiały Biblioteki powstały na podstawie 10 lat badań w ramach projektu Youth and Media realizowanego przez Berkman Klein Center for Internet & Society na Uniwersytecie Harvarda i są udostępnione do swobodnego użytku. Dzielą się na kilka bloków tematycznych, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Czy słyszeliście kiedyś o homeschooling?

Jest to metoda edukacji, która odbywa się…w domu. W Polsce wciąż  mało popularna, a nawet budząca kontrowersje. W przypadku nauczania tą metodą, rolę nauczyciela pełnią rodzice. Prawo w Polsce dopuszcza taką możliwość, ale tylko wtedy gdy wyrazi na to zgodę dyrektor placówki, do której dziecko uczęszcza.  Po wyrażeniu jej dyrektor ustala system sprawdzania wiedzy dziecka – najczęściej w formie testów raz w semestrze lub raz w roku. Dziecko otrzymuje również świadectwo ukończenia klasy. Homeschooling jest najpopularniejszy w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W tych ostatnich około 2 milionów dzieci nie chodzi do szkoły, edukując się w domu metodą homeschooling.

Źródła:
https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2832-osiem-zasad-istotnych-w-pracy-nauczyciela
https://dziecisawazne.pl/co-to-jest-homeschooling-czyli-edukacja-domowa/

Zielony kształ